Policy

Below are policy reports, comments on proposals, and links to panel discussion and presentations.

SNS/SHoF Finanspanel: “Behövs mer kunskap om hushållens tillgångar och skulder?”, juni 2024. Presentationsbilder.

“Svensk penningpolitik 2023, en utvärdering av Riksbankens penningpolitik författad på uppdrag av riksdagens finansutskott (maj 2024). Presentationsbilder.

“Bostadsmarknaden och makroekonomin i kristider”, en populärvetenskaplig presentation om regleringen av bolån (Finansinspektionens makrotillsyn). Bostadsmötet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet (oktober 2023).

“Hushållens kostnadsökningar i vinter – ett stort problem?”, Norges Bank, Finansiell fagdag (november 2022). Särskilt tack till Swedbank Makroanalys (Andreas Wallström) för att ha delat tre grafer med mig.

DN Debatt, “Hushållens tillgångar och skulder bör samlas i register” (november 2022).
Op-ed based government inquiry SOU 2022:51, handed over to the minister of finance. For some additional arguments not mentioned in the op-ed see here (“särskilt yttrande”).

Remissvar, “Startlån till förstagångsköpare av bostad”, SOU 2022:12 (augusti 2022).

“Ångest på bomarknaden: Bryskt uppvaknande”, SvD Näringsliv (maj 2022).

“Ekonomen: Sänkt kontantinsats löser inte grundproblemet”, Sveriges Radio (april 2021). Kommentar till SOU 2022:12.

Bostadsägarens roll vid finansiella kriser (oktober 2021). Vad har forskningen sedan finanskrisen lärt oss om samspelet mellan bostadmarknaden och makroekonomin? Och utgör de svenska hushållens skuldsättning en makroekonomisk risk? Öppen föreläsning på Accelerator, Stockholms universitet.

Amorteringspausen. Ekonomer: Har hjälpt vissa – men små effekter på bopriser, Omni Ekonomi (augusti 2021). Åtkomst till artikeln kräver abonnemang.

“Hushållens skulder och motståndskraft i kriser”, FI-analys nr 33 (juni 2021). English translation: “FI Analysis No. 33: Household debt and resilience”Presentation för ekonomer och Ekonomiska staben 27 maj 2021. Robert Boije om rapporten på Realtid. Bopolpodden (vecka 25) diskuterar också rapporten.

Forskare: ISK-tak ger troligen inga betydande skatteintäkter, Omni Ekonomi (juni 2021). Åtkomst till artikeln kräver abonnemang.

“Svenska hushålls likvida tillgångar”, FI-analys nr 28 (januari 2021). This is an analysis in the spirit of the 2014 Brooking’s paper on Economic Activity by Kaplan, Violante and Weidner. Presentation på Riksbanken. Summary in English (“Liquid Assets of Swedish Households”). 

Kommentarer på promemorian “Förvalsalternativet inom premiepensionen”, Terminsstart Pension (september 2019).

Kritik mot subventionerat bosparande, Sveriges Radio, Ekonomiekot (april 2019).

Presentation hos Finansinspektionen om höga skuldkvoter och penningpolitiken (januari 2019).

Om sparbeteenden i Premiepensionssystemet, SNS-SHoF finanspanel 2017.

Om attityder till skuldsättning, Finansinspektionens konsumentskyddsdag 2017.

Om individanpassad tillgångsallokering i ett fonderat pensionssystem, populärvetenskaplig presentation, Swedish House of Finance 2017.

Recension av Den svenska skulden, SNS Konjunkturrådsrapport, 2015.