Policy

Since December 2018 I am a Senior Advisor at Finansinspektionen (the Swedish FSA). My role mainly concerns macroprudential policies that target households.

From time to time I comment on the Swedish housing market and pension system. Below are some policy texts, popular scientific presentations, and interviews with me. Almost all the material is in Swedish.

Prisökningen på bostäder skapar generationsklyfta, Dagens Nyheter (augusti 2020)

Så ska rapporten om index- och aktiva fonder tolkas, Realtid (januari 2020)

Kommentarer på promemorian “Förvalsalternativet inom premiepensionen”, Terminsstart Pension (september 2019)

Vad är avgifternas betydelse för långsiktigt sparande?, Sjunde AP-fondens blogg (augusti 2019)

Kritik mot subventionerat bosparande, Sveriges Radio, Ekonomiekot (april 2019)

AP7 Såfa 2.0? En text i Sjunde AP-fondens årsredovisning (februari 2019)

Presentation hos Finansinspektionen om höga skuldkvoter och penningpolitiken (januari 2019)

Only winners. Enhanced default pension allocation. Coverage by Swedish House of Finance (December 2018)

Om robotrådgivning och AP7 Såfa, DI Digital (december 2018)

Om fallande bostadspriser, Sveriges television 2018

Om investeringssparkonto (ISK), Sveriges television 2018

Om sparbeteenden i Premiepensionssystemet, SNS-SHoF finanspanel 2017

Om attityder till skuldsättning, Finansinspektionens konsumentskyddsdag 2017

Om individanpassad tillgångsallokering i ett fonderat pensionssystem, populärvetenskaplig presentation, Swedish House of Finance 2017

Om aktivt förvaltade aktiefonder, Sveriges television 2016

Om Sverigefonders avkastning, Vator securities 2015

Recension av Den svenska skulden, SNS Konjunkturrådsrapport, 2015

Sverigefonder ger lägre avkastning än börsen, DN Debatt 2014