Policy and media

From time to time I comment on current Swedish economic events and policy in media, in particular the housing and mortgage markets, the pension system and monetary policy. Below are interviews with me as well as policy reports, comments on policy proposals, and popular scientific presentations. Almost all the material is in Swedish.


“Så fungerar ombildningar i allmännyttan”, Dagens Nyheter (april 2022).

Forskare: Den som bundit på några år kommer göra bra affär, Omni Ekonomi (april 2022). Om bankernas revision av Riksbankens räntebana. Åtkomst till artikeln kräver abonnemang.

“Ekonomen: Sänkt kontantinsats löser inte grundproblemet”, P3 Nyheter, Sveriges Radio (april 2021). Kommentar till SOU 2022:12.

“Hur påverkas ekonomin av kriget?”, Stockholms universitet (april 2021).

Forskare: Aktier och bostäder tillhör bästa inflationsskydden, Omni Ekonomi (december 2021). Om den höga inflationen. Åtkomst till artikeln kräver abonnemang.

“Ekonomer ser baksidor med rekordbilliga bolån: Liten uppgång märks i plånboken”, Omni Ekonomi (november 2021). Åtkomst till artikeln kräver abonnemang.

“Priser kan mycket väl stiga även nästa kris”, SvD Näringsliv (oktober 2021).

Bostadsägarens roll vid finansiella kriser (oktober 2021). Vad har forskningen sedan finanskrisen lärt oss om samspelet mellan bostadmarknaden och makroekonomin? Och utgör de svenska hushållens skuldsättning en makroekonomisk risk? Öppen föreläsning på Accelerator, Stockholms universitet.

Amorteringspausen. Ekonomer: Har hjälpt vissa – men små effekter på bopriser, Omni Ekonomi (augusti 2021). Åtkomst till artikeln kräver abonnemang.

“Hushållens skulder och motståndskraft i kriser”, FI-analys nr 33 (juni 2021). English translation: “FI Analysis No. 33: Household debt and resilience”Presentation för ekonomer och Ekonomiska staben 27 maj 2021. Robert Boije om rapporten på Realtid. Bopolpodden (vecka 25) diskuterar också rapporten.

Forskare: ISK-tak ger troligen inga betydande skatteintäkter, Omni Ekonomi (juni 2021). Åtkomst till artikeln kräver abonnemang.

“Svenska hushålls likvida tillgångar”, FI-analys nr 28 (januari 2021). This is an analysis in the spirit of the 2014 Brooking’s paper on Economic Activity by Kaplan, Violante and Weidner. Presentation på Riksbanken. Summary in English (“Liquid Assets of Swedish Households”). 

Prisökningen på bostäder skapar generationsklyfta, Dagens Nyheter (augusti 2020).

Så ska rapporten om index- och aktiva fonder tolkas, Realtid (januari 2020).

Kommentarer på promemorian “Förvalsalternativet inom premiepensionen”, Terminsstart Pension (september 2019).

Vad är avgifternas betydelse för långsiktigt sparande?, Sjunde AP-fondens blogg (augusti 2019).

Kritik mot subventionerat bosparande, Sveriges Radio, Ekonomiekot (april 2019).

AP7 Såfa 2.0? En text i Sjunde AP-fondens årsredovisning (februari 2019).

Presentation hos Finansinspektionen om höga skuldkvoter och penningpolitiken (januari 2019).

Only winners. Enhanced default pension allocation. Coverage by Swedish House of Finance (December 2018).

Om robotrådgivning och AP7 Såfa, DI Digital (december 2018).

Om fallande bostadspriser, Sveriges television 2018.

Om investeringssparkonto (ISK), Sveriges television 2018.

Om sparbeteenden i Premiepensionssystemet, SNS-SHoF finanspanel 2017.

Om attityder till skuldsättning, Finansinspektionens konsumentskyddsdag 2017.

Om individanpassad tillgångsallokering i ett fonderat pensionssystem, populärvetenskaplig presentation, Swedish House of Finance 2017.

Om aktivt förvaltade aktiefonder, Sveriges television 2016.

Om Sverigefonders avkastning, Vator securities 2015.

Recension av Den svenska skulden, SNS Konjunkturrådsrapport, 2015.

Sverigefonder ger lägre avkastning än börsen, DN Debatt 2014.